s
해군모집 REPUBLIC OF KOREA NAVY

채용공고

타이틀
'21-3차 해군 전문군무경력관ㆍ일반임기제군무원 채용시험 계획 공고
글번호
218404
구분
공지
작성일
2021.07.19
글쓴이
홍혜정
조회수
2055

'21-3차 해군 전문군무경력관 일반임기제군무원 채용시험 계획을 다음과 같이 공고합니다.

 

 

 

 

                                                                              2021년 7월 19일

                                                                              해 군 참 모 총 장