s
해군모집 REPUBLIC OF KOREA NAVY

채용공고

타이틀
2021년 해군/해병대 일반군무원 채용 필기시험 일시/장소 및 응시자 준수사항 공고
글번호
218298
작성일
2021.07.09
글쓴이
홍혜정
조회수
12160

2021년 해군/해병대 일반군무원 채용 필기시험 일시/장소 및

응시자 준수사항을 다음과 같이 공고합니다.

 

 

 

 

                                                       2021년 7월 9일

                                                      해 군 참 모 총 장